Noddwr cefnogol

Cynlluniau gwersi ysgolion cynradd

Gweler ein dogfen trosolwg 10 diwrnod am drosolwg o’r 10 cynllun gwers dyddiol ar gyfer ysgolion cynradd

Diwrnod 1 Teithio Llesol Anhygoel

Diwrnod 1 Teithio Llesol Anhygoel

Cyflwyno teithio llesol ac egluro ei fanteision yw nod y gweithgaredd ysgrifennu creadigol hwn.

Diwrnod 4 Dychymyg anhygoel

Diwrnod 4 Dychymyg anhygoel

Anogwch ddisgyblion i gymryd perchnogaeth o’u dyfodol a dychmygu byd y buasent yn falch o fyw ynddo. Mae’r wers yn cynnwys fideo gan yr awdur Rob Hopkins, sefydlydd y mudiad Transition, sy’n mynd am dro drwy 2030.

Diwrnod 5 Siwrneiau Meddylgar Anhygoel

Diwrnod 5 Siwrneiau Meddylgar Anhygoel

Mae’r ymarfer bingo cerdded meddylgarwch yn annog plant i fod yn fwy ymwybodol o’u hamgylchedd a’i werthfawrogi.

Diwrnod 6 Dyfeisiadau Anhygoel

Diwrnod 6 Dyfeisiadau Anhygoel

Mae dyfeisiadau teithio gydag allyriadau carbon sero – hynny yw, beiciau – yn dyddio’n ôl i 1817. Defnyddiwch sesiwn heddiw i ddysgu am rannau’r peiriant gwyrdd hynod hwn ac adnabod y rhannau hynny’n gywir.

Diwrnod 7 Siwrneiau anhygoel o bedwar ban byd

Diwrnod 7 Siwrneiau anhygoel o bedwar ban byd

Helpwch i feithrin empathi ac ymwybyddiaeth fyd-eang drwy feddwl am y teithiau i’r ysgol a wneir gan blant o bedwar ban byd. Anogwch ddychymyg, creadigrwydd a datblygwch sgiliau darlunio a/neu wneud fideos drwy ofyn i ddisgyblion greu siwrne ddychmygol wedi’i ysbrydoli gan yr hyn y gwnaethant ei ddysgu.

Diwrnod 8 Eich Siwrne Anhygoel

Diwrnod 8 Eich Siwrne Anhygoel

Anogwch ddisgyblion i feddwl am eu taith arferol i’r ysgol a sut brofiad maen nhw’n ei gael arni gyda’r gweithgaredd darlunio hwn.

Diwrnod 9 Ymyraethau Anhygoel

Diwrnod 9 Ymyraethau Anhygoel

Defnyddiwch y cardiau Trymps Strydoedd yn y gweithgaredd chwarae rôl hwn i gyflwyno disgyblion i’r ymyraethau sy’n gallu gwneud teithio llesol yn fwy diogel ac yn fwy o hwyl.

Diwrnod 10 Cynllunio Anhygoel

Diwrnod 10 Cynllunio Anhygoel

Anogwch fyfyrwyr i ymchwilio a dylunio dillad beicio y gellir eu gwisgo i’r ysgol ar wahanol adegau o’r flwyddyn.