Prif noddwr

Cynlluniau gwersi ysgolion cynradd

Gweithredoedd i newid y byd

Gweithredoedd i newid y byd

Dysgu am y Nodau Datblygu Cynaliadwy a sut gall teithio llesol helpu i’w cyflawni

Mapio llwybr aer glân

Mapio llwybr aer glân

Deall beth sy’n effeithio ar ansawdd aer a dysgu sut i gynllunio llwybrau newydd i’r ysgol.

Trymps strydoedd

Trymps strydoedd

Dysgu am yr ymyriadau sy’n gallu gwneud teithio llesol yn fwy diogel a mwy pleserus i bawb yn yr ardal leol.

Gweithgaredd poster ac ymgyrch

Gweithgaredd poster ac ymgyrch

Creu poster i annog mwy o bobl i ddefnyddio teithio llesol i fynd i’r ysgol, ac mae opsiwn wedyn i ddisgyblion droi hyn yn gân, dawns, neu ymgyrch ffilm.

Bwletin newyddion Ansawdd Aer

Bwletin newyddion Ansawdd Aer

Ysgrifennu adroddiad a chreu bwletin newyddion i annog mwy o bobl i deithio’n llesol ar eu siwrneiau