Prif noddwr

Adnoddau I'ch cynorthwyo I hywrddo a chynnal digwyddiad Stroliwch a Roliwch Susttrans yn eich ysgol.

Paratowch

Taflen Wybodaeth Stroliwch a Roliwch Sustrans

Taflen Wybodaeth Stroliwch a Roliwch Sustrans

Gwybodaeth am Stroliwch a Roliwch Sustrans.

Syniadau

Syniadau

Syniadau Syniadau gwych i’ch helpu i wneud eich Sustrans Stroliwch a Roliwch yn llwyddiant yn 2023.

Stroliwch a Roliwch l i Bawb

Stroliwch a Roliwch l i Bawb

Defnyddiwch y canllaw cynhwysiant hwn i helpu eich holl ddisgyblion gymryd rhan yn y Stroliwch a Roliwch Sustrans.

Cynradd Cyflwyniad PowerPoint

Cynradd Cyflwyniad PowerPoint

Defnyddiwch y cyflwyniad PowerPoint hwn i gyflwyno’r Stroliwch a Roliwch Sustrans.

Uwchradd Cyflwyniad PowerPoint

Uwchradd Cyflwyniad PowerPoint

Defnyddiwch y cyflwyniad PowerPoint hwn i gyflwyno’r Stroliwch a Roliwch Sustrans

Ymunwch â Her Stroliwch a Roliwch

Ymunwch â Her Stroliwch a Roliwch

Ymunwch â her Stroliwch a Roliwch heddiw a helpu’ch ysgol chi fod yn bencampwr teithio llesol!

Dyrchafiad

Templed post ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol

Templed post ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol

Cyffrous yw cael bod yn rhan o #BigWalkandWheel ym mis Mawrth eleni. Stroliwch a Roliwch @Sustrans yw’r her gerdded, olwyno, sgwtera a beicio fwyaf rhwng ysgolion yn y Deyrnas Unedig. Ei nod yw ysbrydoli cannoedd ar filoedd o ddisgyblion i gael taith egnïol i’r ysgol.

Templed post ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol

Templed post ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol

Rydyn ni’n cymryd rhan yn #BigWalkandWheel @Sustrans – cystadleuaeth #cerdded #olwyno #sgwtera #beicio i’r ysgol fwyaf y DU. Anogwch eich plant i gymryd rhan ar gymaint o ddyddiau â phosibl rhwng 20-31 Mawrth 2023.

Poster

Poster

Defnyddiwch y poster hwn i hyrwyddo Sustrans Stroliwch a Roliwch yn eich ysgol.

Templed ar gyfer y wasg i ysgolion

Templed ar gyfer y wasg i ysgolion

Defnyddiwch y datganiad hwn i’r wasg i hyrwyddo gweithgareddau eich ysgol yn ystod y Sustrans Stroliwch a Roliwch yn y wasg leol. Addaswch yr wybodaeth i’w gwneud yn berthnasol i’ch ysgol chi. Dogfen Microsoft Word yw hon.

Logo Sustrans Stroliwch a Roliwch

Logo Sustrans Stroliwch a Roliwch

Defnyddiwch ein logo trawiadol ynghyd ag ychydig o destun ynglŷn â’r Stroliwch a Roliwch ar eich gwefan a’ch deunyddiau wedi’u printio i godi ymwybyddiaeth am yr her ymysg ysgolion

Llythyr Rhieni

Llythyr Rhieni

Defnyddiwch y llythyr hwn i hyrwyddo’r Sustrans Stroliwch a Roliwch ymysg rhieni/gofalwyr/gwarcheidwaid. Addaswch yr wybodaeth i’w gwneud yn berthnasol i’ch ysgol chi. Dogfen Microsoft Word yw hon.

Adnoddau dyddiol ar gyfer ysgolion

Calendr cynlluniau gwersi cynradd Stroliwch a Roliwch

Calendr cynlluniau gwersi cynradd Stroliwch a Roliwch

Canllaw cyflym i’r cynlluniau gwersi Cynradd sydd ar gael, yn cynnwys cysylltiadau â’r cwricwlwm.

Prosiect disgyblion ysgol uwchradd

Prosiect disgyblion ysgol uwchradd

Briff prosiect i ddisgyblion greu ymgyrch i wella ansawdd aer yn eich ysgol dros dymor yr haf.

Cynlluniau gwersi ysgolion cynradd

Cynlluniau gwersi ysgolion cynradd

Cynlluniau gwersi dyddiol i ddisgyblion gael dysgu am fuddion teithio egnïol iddyn nhw eu hunain, i’ch ysgol, i’ch cymdogaeth, a’r blaned gyfan.

Taflen Gofnodi

Taflen Gofnodi

Defnyddiwch y dudalen hon i gofnodi siwrneiau egnïol eich disgyblion i’r ysgol ar bob diwrnod yn ystod yr her.

Tystysgrif

Tystysgrif Disgybl Sustrans Stroliwch a Roliwch

Tystysgrif Disgybl Sustrans Stroliwch a Roliwch

Lawrlwythwch ac argraffwch ein tystysgrif cyfranogiad disgybl.

Tystysgrif Ysgol Sustrans Stroliwch a Roliwch

Tystysgrif Ysgol Sustrans Stroliwch a Roliwch

Lawrlwythwch ac argraffwch ein tystysgrif cyfranogiad ysgol.