Prif noddwr

Adnoddau i'ch cynorthwyo I hywrddo a chynnal digwyddiad Stroliwch a Roliwch Sustrans yn eich ysgol.

Taflen Wybodaeth Stroliwch a Roliwch Sustrans

Taflen Wybodaeth Stroliwch a Roliwch Sustrans

Gwybodaeth am Stroliwch a Roliwch Sustrans.

Syniadau

Syniadau

Syniadau gwych i’ch helpu i wneud eich Sustrans Stroliwch a Roliwch yn llwyddiant yn 2024.

Stroliwch a Roliwch l i Bawb

Stroliwch a Roliwch l i Bawb

Defnyddiwch y canllaw cynhwysiant hwn i helpu eich holl ddisgyblion gymryd rhan yn y Stroliwch a Roliwch Sustrans.

Cynradd Cyflwyniad PowerPoint

Cynradd Cyflwyniad PowerPoint

Defnyddiwch y cyflwyniad PowerPoint hwn i gyflwyno’r Stroliwch a Roliwch Sustrans.

Uwchradd Cyflwyniad PowerPoint

Uwchradd Cyflwyniad PowerPoint

Defnyddiwch y cyflwyniad PowerPoint hwn i gyflwyno’r Stroliwch a Roliwch Sustrans

Templed post ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol

Templed post ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol

Cyffrous yw cael bod yn rhan o #BigWalkandWheel ym mis Mawrth eleni. Stroliwch a Roliwch @Sustrans yw’r her gerdded, olwyno, sgwtera a beicio fwyaf rhwng ysgolion yn y Deyrnas Unedig. Ei nod yw ysbrydoli cannoedd ar filoedd o ddisgyblion i gael taith egnïol i’r ysgol.

Templed post ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol

Templed post ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol

Rydyn ni’n cymryd rhan yn #BigWalkandWheel @Sustrans – cystadleuaeth #cerdded #olwyno #sgwtera #beicio i’r ysgol fwyaf y DU. Anogwch eich plant i gymryd rhan ar gymaint o ddyddiau â phosibl rhwng 11-22 Mawrth 2024.

Poster

Poster

Defnyddiwch y poster hwn i hyrwyddo Sustrans Stroliwch a Roliwch yn eich ysgol.

Templed ar gyfer y wasg i ysgolion

Templed ar gyfer y wasg i ysgolion

Defnyddiwch y datganiad hwn i’r wasg i hyrwyddo gweithgareddau eich ysgol yn ystod y Sustrans Stroliwch a Roliwch yn y wasg leol. Addaswch yr wybodaeth i’w gwneud yn berthnasol i’ch ysgol chi. Dogfen Microsoft Word yw hon.

Logo Sustrans Stroliwch a Roliwch

Logo Sustrans Stroliwch a Roliwch

Defnyddiwch ein logo trawiadol ynghyd ag ychydig o destun ynglŷn â’r Stroliwch a Roliwch ar eich gwefan a’ch deunyddiau wedi’u printio i godi ymwybyddiaeth am yr her ymysg ysgolion

Llythyr Rhieni

Llythyr Rhieni

Defnyddiwch y llythyr hwn i hyrwyddo’r Sustrans Stroliwch a Roliwch ymysg rhieni/gofalwyr/gwarcheidwaid. Addaswch yr wybodaeth i’w gwneud yn berthnasol i’ch ysgol chi. Dogfen Microsoft Word yw hon.

Calendr cynlluniau gwersi cynradd Stroliwch a Roliwch

Calendr cynlluniau gwersi cynradd Stroliwch a Roliwch

Canllaw cyflym i’r cynlluniau gwersi Cynradd sydd ar gael, yn cynnwys cysylltiadau â’r cwricwlwm.

Prosiect disgyblion ysgol uwchradd

Prosiect disgyblion ysgol uwchradd

Briff prosiect i ddisgyblion greu ymgyrch i wella ansawdd aer yn eich ysgol dros dymor yr haf.

Cynlluniau gwersi ysgolion cynradd

Cynlluniau gwersi ysgolion cynradd

Cynlluniau gwersi dyddiol i ddisgyblion gael dysgu am fuddion teithio egnïol iddyn nhw eu hunain, i’ch ysgol, i’ch cymdogaeth, a’r blaned gyfan.

Taflen Gofnodi

Taflen Gofnodi

Defnyddiwch y dudalen hon i gofnodi siwrneiau egnïol eich disgyblion i’r ysgol ar bob diwrnod yn ystod yr her.

ADY Taflen Gofnodi

Tystysgrif Disgybl Sustrans Stroliwch a Roliwch

Tystysgrif Disgybl Sustrans Stroliwch a Roliwch

Lawrlwythwch ac argraffwch ein tystysgrif cyfranogiad disgybl.