Noddwr cefnogol

Paratowch

Adnoddau I'ch cynorthwyo I hywrddo a chynnal digwyddiad Stroliwch a Roliwch Susttrans yn eich ysgol.

Taflen Wybodaeth Stroliwch a Roliwch Sustrans

Taflen Wybodaeth Stroliwch a Roliwch Sustrans

Gwybodaeth am Stroliwch a Roliwch Sustrans.

Ffyrdd o gymryd rhan yn yr her

Ffyrdd o gymryd rhan yn yr her

Gweler y pdf hwn am drosolwg o’r ffyrdd i gymryd rhan yn her Stroliwch a Roliwch Sustrans eleni.

Syniadau

Syniadau

Syniadau Syniadau gwych i’ch helpu i wneud eich Sustrans Stroliwch a Roliwch yn llwyddiant yn 2022.

Fideo: mynd ati i gofnodi siwrneiau

Fideo: mynd ati i gofnodi siwrneiau

Dyma fideo sy’n egluro sut i gofnodi siwrneiau ac yn cyflwyno byrddau arweinwyr y Stroliwch a Roliwch.

Stroliwch a Roliwch l i Bawb

Stroliwch a Roliwch l i Bawb

Defnyddiwch y canllaw cynhwysiant hwn i helpu eich holl ddisgyblion gymryd rhan yn y Stroliwch a Roliwch Sustrans.

Mynd i’r afael â rhwystrau i feicio a sgwter i’r ysgol

Mynd i’r afael â rhwystrau i feicio a sgwter i’r ysgol

Darllenwch y canllaw hwn i helpu disgyblion sy’n wynebu rhwystrau rhag cymryd rhan mewn teithiau llesol i’r ysgol

Canllaw codi arian

Canllaw codi arian

Gwybodaeth am y diwrnod di-wisg ysgol ar 1 Ebrill (y diwrnod olaf y byddwch yn cymryd rhan).

Sôn wrth rieni

Llythyr Rhieni

Llythyr Rhieni

Defnyddiwch y llythyr hwn i hyrwyddo’r Sustrans Stroliwch a Roliwch ymysg rhieni/gofalwyr/gwarcheidwaid. Addaswch yr wybodaeth i’w gwneud yn berthnasol i’ch ysgol chi. Dogfen Microsoft Word yw hon.

Poster

Poster

Defnyddiwch y poster hwn i hyrwyddo Sustrans Stroliwch a Roliwch yn eich ysgol.

Adnoddau dyddiol ar gyfer ysgolion

Taflen Gofnodi

Taflen Gofnodi

Defnyddiwch y daflen hon i gofnodi siwrneiau egnïol a gweithgareddau corfforol eich ysgol ar bob un o ddyddiau’r her.

Calendr cynlluniau gwersi cynradd stroliwch a roliwch

Calendr cynlluniau gwersi cynradd stroliwch a roliwch

Canllaw cyflym i 10 diwrnod Stroliwch a Roliwch Sustrans. Mae’n cynnwys y themâu dyddiol, cynlluniau gwersi, dolenni fideos a syniadau ar gyfer gweithgareddau corfforol.

Calendr cynlluniau gwersi uwchradd stroliwch a roliwch

Calendr cynlluniau gwersi uwchradd stroliwch a roliwch

Canllaw cyflym i 10 diwrnod Stroliwch a Roliwch Sustrans. Mae’n cynnwys y themâu dyddiol, cynlluniau gwersi, dolenni fideos a syniadau ar gyfer gweithgareddau corfforol.

Cynlluniau gwersi ysgolion cynradd

Cynlluniau gwersi ysgolion cynradd

Bydd cynlluniau gwersi dyddiol yn helpu eich disgyblion i ddysgu am fanteision teithio llesol, gweld eu hardal leol o safbwynt newydd, a darganfod siwrneiau anhygoel i’r ysgol o bedwar ban byd.

Cynlluniau gwersi ysgolion uwchradd

Cynlluniau gwersi ysgolion uwchradd

Bydd cynlluniau gwersi dyddiol yn helpu eich disgyblion i ddysgu am fanteision teithio llesol, gweld eu hardal leol o safbwynt newydd, a darganfod siwrneiau anhygoel i’r ysgol o bedwar ban byd.

Cynnwys pawb

Cynnwys pawb

AAr gyfer plant sy’n wynebu rhwystrau penodol i gyfranogi, a phlant sy’n dysgu o bell, mae’r gweithgareddau hyn yn cyfrif tuag at gyfanswm eich ysgol yn her Stroliwch a Roliwch Sustrans fel gweithgareddau corfforol. Gweler y pdf ffyrdd o gymryd rhan yn yr her [hyperlink] am ragor o fanylion.

Rhannu’r neges

Templed ar gyfer y wasg i ysgolion

Templed ar gyfer y wasg i ysgolion

Defnyddiwch y datganiad hwn i’r wasg i hyrwyddo gweithgareddau eich ysgol yn ystod y Sustrans Stroliwch a Roliwch yn y wasg leol. Addaswch yr wybodaeth i’w gwneud yn berthnasol i’ch ysgol chi. Dogfen Microsoft Word yw hon.

Tystysgrif

Tystysgrif Ysgol Sustrans Stroliwch a Roliwch

Tystysgrif Ysgol Sustrans Stroliwch a Roliwch

Lawrlwythwch, golygwch ac argraffwch ein tystysgrif cyfranogiad ysgol

Tystysgrif Disgybl Sustrans Stroliwch a Roliwch

Tystysgrif Disgybl Sustrans Stroliwch a Roliwch

Lawrlwythwch, golygwch ac argraffwch ein tystysgrif cyfranogiad ysgol