Noddwr cefnogol

Cyfrifwr Siwrneiau Byw

Day 10 o 10

2,440 o ysgolion wedi cofrestru

795,501 o ddisgyblion yn cymryd rhan

Enillydd gwobr

Cynghreiriau Big Pedal

Results are now final.

Ysgolion Cynradd bach

St John's Primary School (Blackwood)

Gweld y canlyniadau llawn

Ysgolion Cynradd mawr

Terrace Road Primary School

Gweld y canlyniadau llawn

Ysgolion Uwchradd

Little Heath School

Gweld y canlyniadau llawn