Prif noddwr

Results are now final.
Cyfrifwr Siwrneiau Byw

Day 10 o 10

2,772 o ysgolion wedi cofrestru

918,149 o ddisgyblion yn cymryd rhan

Mae Stroliwch a Roliwch Sustrans yn ysbrydoli disgyblion i wneud gwahaniaeth iddyn nhw eu hunain, eu cymuned, a’u byd drwy wneud siwrneiau egnïol i’r ysgol.

Cynghreiriau Stroliwch a Roliwch

Ysgolion Cynradd bach

St John's Primary School (Blackwood)

Gweld y canlyniadau llawn

Ysgolion Cynradd mawr

Bishop's Primary School

Gweld y canlyniadau llawn

Ysgolion Uwchradd

Kempston Academy

Gweld y canlyniadau llawn