Prif noddwr

Cyfrifwr Siwrneiau Byw

Day 10 o 10

2,269 o ysgolion wedi cofrestru

731,780 o ddisgyblion yn cymryd rhan

Mae Stroliwch a Roliwch Sustrans yn ysbrydoli disgyblion i wneud gwahaniaeth iddyn nhw eu hunain, eu cymuned, a’u byd drwy wneud siwrneiau egnïol i’r ysgol.

Mae’r canlyniadau nawr yn derfynol

Ysgolion Cynradd bach

St John's Primary School (Blackwood)

Gweld y canlyniadau llawn

Ysgolion cynradd mawr

Hudson Road Primary School

Gweld y canlyniadau llawn

Ysgolion uwchradd

Madani Boys School

Gweld y canlyniadau llawn

Raasay Primary School

Gweld y canlyniadau llawn

Ysgol Pendalar

Gweld y canlyniadau llawn