Noddwr cefnogol

Cynnwys pawb

Cystadleuaeth teithio llesol rhwng ysgolion yw Stroliwch a Roliwch Sustrans. Rydym am gael cymaint o blant â phosibl yn cerdded, olwyno (defnyddio cadair olwyn), sgwtera neu’n beicio i’r ysgol.

Ac rydym am i gymaint o blant a phosibl ddysgu am fuddion teithio llesol. Rydym wedi darparu ffyrdd amgen i blant gymryd rhan yn y gystadleuaeth os yw’r rhwystrau penodol i gyfranogi yn eu hatal rhag gwneud siwrne egnïol i’r ysgol. Mae’r gweithgareddau hyn yn cyfrif yn y gystadleuaeth i grwpiau penodol o blant yn unig. Gweler y pdf ffyrdd o gymryd rhan yn yr her am fwy o wybodaeth.

Mae angen i bob plentyn ysgol arall wneud siwrneiau egnïol i’r ysgol er mwyn cymryd rhan yn y gystadleuaeth. Cysylltwch â bigwalkandwheel@sustrans.org.uk i drafod cynhwysiant disgyblion sy’n wynebu rhwystrau i gyfranogi heblaw’r rhai a restrir yn y pdf uchod

Gweithgareddau corfforol yn yr ysgol

[sy’n addas ar gyfer] disgyblion gydag ADY neu anableddau

Rhwbiadau dail a choed

Rhwbiadau dail a choed

Cadwyn symudiad

Cadwyn symudiad

Gweithgareddau corfforol yn yr ysgol/gartref

[addas ar gyfer] disgyblion sy’n defnyddio cludiant a ddarperir gan yr awdurdod lleol a’r rhai sy’n dysgu o bell (o leiaf 30 munud)

Bydd yn dditectif y galon

Bydd yn dditectif y galon

Sgiliau sgwter a beic

Sgiliau sgwter a beic

Cadwyn symudiad

Cadwyn symudiad

Teithiau egnïol o gartref

[addas ar gyfer] disgyblion sy’n defnyddio cludiant a ddarperir gan yr awdurdod lleol a’r rhai sy’n dysgu o bell

Helfa drysor sain

Helfa drysor sain

Helfa ceiniogau

Helfa ceiniogau

Rhwbiadau dail a choed

Rhwbiadau dail a choed

Siwrneiau meddylgar

Siwrneiau meddylgar

Helfa drysor

Helfa drysor

Teithiau egnïol o’r ysgol

[addas ar gyfer] disgyblion preswyl

Siwrneiau meddylgar

Siwrneiau meddylgar

Helfa drysor

Helfa drysor

Helfa drysor sain

Helfa drysor sain

Helfa ceiniogau

Helfa ceiniogau

Rhwbiadau dail a choed

Rhwbiadau dail a choed