Noddwr cefnogol

Cystadleuaeth ailenwi

Mae gan Big Pedal Sustrans enw newydd ar gyfer 2022

Gwnaethom ofyn i ysgolion ein helpu i ganfod enw newydd i Big Pedal Sustrans.

Enw sy'n cynnwys cerdded, defnyddio cadair olwyn, sgwtera a beicio.

Diolch am eich cynigion gwych ac am gymryd rhan yn y bleidlais i helpu i benderfynu pa enw i'w ddefnyddio.

Rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi mai enw newydd Big Pedal Sustrans yw Stroliwch a Roliwch Sustrans.

Rhowch 21 Mawrth – 1 Ebrill 2022 yn eich dyddiaduron ar gyfer Stroliwch a Roliwch Sustrans 2022.

Canlyniadau'r bleidlais